PressRelease 2017-11-09

Delårsrapport 1 januari–30 september 2017

Rapport

Delårsrapport
1 januari–30 september

Lloyd’s Lists podcast

VD Kim Ullman om tankmarknadens utveckling och strategin framåt.

2017-11-21

Marknadens utveckling

$11 081
2017-nov-17
Average MR Clean Tanker Earnings (Clarksons)

Vår fartygsflotta

mercy Ships Cargo Day 2017

Concordia Maritime
stöder Mercy Ships
Cargo Day

Kalender

Q4 2017 30 januari 2018 
Q1 2018, Bolagsstämma 24 april 2018
Q2 2018 14 augusti 2018 

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Årsstämma 2017

Se presentationen från årsstämman 25 april