Kostnadseffektiva och säkra tanktransporter

Nyheter

Pressmeddelande

2015-08-21

Concordia Maritimes VD köper fler aktier

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi.

Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor

Mål och strategi

Maximal utnyttjandegrad och ökad lönsamhet

Telekonferens

Presentation av andra kvartalet, 2015

Intervju med Kim Ullman

Barry Parker från Capital Link intervjuar Concordia Maritimes VD Kim Ullman.

Delårsrapport
1 januari – 30 juni 2015

Nybyggnadsprogrammet

IMOIIMAX - Flexibilitet i framkant

Vår flotta

Concordia Maritimes helägda flotta består av tio P-MAX-fartyg, ett IMOIIMAX-fartyg och ett Suezmaxfartyg

Aktien

Följ vår aktiekurs