Kostnadseffektiva och säkra tanktransporter

Senaste

Pressmeddelande

2016-10-25

Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2017

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi

Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor.

Marknadens utveckling

$7 515
2016-oct-21
Average MR Clean Tanker Earnings (Clarksons)
Marknadsbulletin
Q2 2016

Delårsrapport Q2

Mål och strategi

Läs mer om vår strategi för att uppnå ökad lönsamhet och tillväxt i flottan.

Årsredovisning

Årsredovisning 2015

Hållbara tanktransporter

Arbetet med hållbarhetsfrågor är en helt integrerad del i Concordia Maritimes verksamhet.

Intervju med VD Kim Ullman

Concordia Maritimes VD Kim Ullman på Aktiedag i Göteborg, 26 september 2016.

Film

En film om olje- och tankmarknaden, förändrade transportbehov och om vad som gör Concordia Maritime unikt. 

Vår flotta

Concordia Maritimes helägda flotta består av tio P-MAX-fartyg, två nybyggda IMOIIMAX-fartyg och ett suezmaxfartyg.