Kostnadseffektiva och säkra tanktransporter

Senaste

Pressmeddelande

2016-01-28

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2015

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi.

Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor

Marknadens utveckling

$14 680
2016-feb-05
Average MR Clean Tanker Earnings (Clarksons)
Marknadsbulletin
Rapport

Boksluts­kommuniké
1 januari–31 december 2015

Mål och strategi

Läs mer om vår strategi för att uppnå ökad lönsamhet och tillväxt i flottan.

Intervju med VD Kim Ullman (Q4 2015)

IMOIIMAX

Flexibilitet i framkant

Vår flotta

Concordia Maritimes helägda flotta består av tio P-MAX-fartyg, två nybyggda IMOIIMAX-fartyg och ett suezmaxfartyg.

Intervju med VD

Kim Ullman om utvecklingen – för Concordia Martime och marknaden överlag