Kostnadseffektiva och säkra tanktransporter

Nyheter

Nyhet

2015-07-22

Leverans av inhyrt Suezmaxfartyg

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi.

Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor

Intervju med Kim Ullman

Barry Parker från Capital Link intervjuar Concordia Maritimes VD Kim Ullman.

Delårsrapport
1 januari - 31 mars 2015

Vår strategi

Maximal utnyttjandegrad och ökad lönsamhet

Nybyggnadsprogrammet

IMOIIMAX - Flexibilitet i framkant

Vår flotta

Concordia Maritimes helägda flotta består av tio P-MAX-fartyg, ett IMOIIMAX-fartyg och ett Suezmaxfartyg

Aktien

Följ vår aktiekurs

Glad sommar önskar Concordia Maritime