Kostnadseffektiva och säkra tanktransporter

Nyheter

Pressmeddelande

2015-09-28

Concordia Maritime deltar på Capital Links “Shipping, Marine Services & Offshore Forum”

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi.

Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor

Mål och strategi

Läs mer om vår strategi för att uppnå ökad lönsamhet och tillväxt i flottan.

Intervju med VD Kim Ullman – Q2 2015

Delårsrapport
1 januari – 30 juni 2015

Nybyggnadsprogrammet

IMOIIMAX - Flexibilitet i framkant

Vår flotta

Concordia Maritimes helägda flotta består av tio P-MAX-fartyg, ett IMOIIMAX-fartyg och ett Suezmaxfartyg

Aktien

Följ vår aktiekurs

Marknad

Följ marknadens utveckling