Kostnadseffektiva och säkra tanktransporter

Nyheter

Nyhet

2015-05-12

Stena Paris mottog pris för räddningsinsats

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi.

Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor

Telekonferens

Presentation av första kvartalet 2015

VD-intervju

Kim Ullman berättar om verksamhetens utveckling under årets första tre månader

Delårsrapport
1 januari - 31 mars 2015

Vår strategi

Maximal utnyttjandegrad och ökad lönsamhet

Nybyggnadsprogrammet

IMOIIMAX - Flexibilitet i framkant

Vår flotta

Concordia Maritimes helägda flotta består av tio P-MAX-fartyg, ett IMOIIMAX-fartyg och ett Suezmaxfartyg

Aktien

Följ vår aktiekurs