IMOIIMAX

Våra nybyggda MR-tankers av IMOIIMAX-typ representerar nästa generations kemikalie- och produkttankers och sätter en ny standard för både bunkerförbrukning och lasteffektivitet. Fartygen är ett viktigt led i det långsiktiga arbetet med att expandera och utveckla flottan.

Systerfartygen Stena Image och Stena Important, om vardera cirka 50 000 dwt, beställdes vid ett fördelaktigt prisläge under 2012 och levererades under 2015.

Fartygen i IMOIIMAX-serien är bland de mest sofistikerade på marknaden och ligger i framkant både vad gäller energieffektivitet och lastflexibilitet. Tack vare en helt ny skrovdesign och en nyutvecklad huvudmaskin, tillsammans med en rad andra tekniska innovationer, har fartygens bränsleförbrukning kunnat minskas med 10-20 procent.

Med 18 separata lasttankar om vardera 3 000 m2 är fartygen anpassade för IMO2-laster samtidigt som de kan frakta såväl vegetabiliska oljor som olje- och petroleumprodukter. I kombination med avancerade system för lastning, lossning och rengöring erbjuder IMOIIMAX-fartygen en lastlogistisk flexibilitet få konkurrenter kan mäta sig med.

IMOIIMAX
NamnDWTIsklassÅrSysselsättning*Partner
Stena Image 50 000   2015 Spot (lätta) Stena Weco
Stena Important 50 000   2015 Spot (lätta) Stena Weco 

*Lätta = lätta petroleumprodukter.