P-MAX

Ryggraden i Concordia Maritimes flotta utgörs av de tio P-MAX-fartygen. I fartygen förenas transportekonomi och flexibilitet med säkerhet i högsta klass.

Bakom utvecklingen av konceptet, som utvecklades tillsammans med ledande olje- och gasföretag ligger ett behov av att kunna trafikera grunda vatten och hamnar med mer last än motsvarande fartyg i samma storleksklass. För att göra detta möjligt har P-MAX-fartygen gjorts avsevärt bredare än traditionella MR-fartyg. Den ökade volymen gör att de kan transportera upp till 30 procent mer last. Därmed kan de konkurrera om laster i både MR- och Panamax-segmentet.

P-MAX-konceptet tar säkerhetstänkandet in i en ny dimension. Fartygen är byggda med dubbla drift- och styrsystem, motorer, axlar, generatorer, kontroll- och bränslesystem, roder och propellrar. Maskinrummen är separerade med brand- och vattentäta skott och kommandobryggan är utrustad med ett copilotsystem.

Tack vare skrovets utformning kan P-MAX-fartygen transportera cirka 30 procent mer last på samma djupgående med bibehållen effektiv bunkerförbrukning.

Åtta av fartygen i P-MAX-flottan har isklass 1B och två isklass 1A. Tre fartyg har efter leverans konverterats till IMO3- klass, vilket innebär att de även kan transportera vegetabiliska oljor och lättare kemikalier.

Det första P-MAX-fartyget i serien, Stena Paris, levererades i slutet av 2005. Sedan dess har ytterligare nio P-MAX-fartyg tagits i drift. Det sista fartyget i serien, Stena Premium, levererades sommaren 2011. Att ha tio systerfartyg i flottan ger många och stora fördelar. För kunderna innebär möjligheten att hyra flera fartyg av samma typ ökad trygghet, stabilitet och flexibilitet. För oss som rederi skapas fördelar relaterade till utveckling, drift och underhåll, klassning och regelverk. Den gemensamma utformningen gör det även möjligt för besättningen att snabbt växla mellan de olika fartygen.

Efter att P-MAX-fartygen levererades sysselsattes de på fleråriga tidsbefraktningskontrakt. I takt med att dessa löpt ut har de istället kommit att sysselsättas på spotmarknaden. I slutet av 2014 sysselsattes åtta av P-MAX-fartygen på spotmarknaden genom avtal med Stena Bulk och Stena Weco. Övriga två fartyg sysselsattes genom tidsutbefraktningsavtal inom ramen för poolsamarbetet med Stena Bulk.

P-MAX
FartygsnamnDWTIsklassÅrSysselsättning*Partner
Stena Premium 65 200 1B 2011 Spot (lätta) Stena Weco
Stena Polaris 65 200 1A 2010 CVC1) (lätta)  Stena Weco
Stena Performance 65 200 1B 2006 Timecharter t o m januari 2017 (lätta) Stena Weco
Stena Provence 65 200 1B 2006 CVC (lätta) Stena Weco
Stena Progress 65 200 1B 2010 Timecharter t o m april 2019 (lätta) Stena Weco
Stena Paris 65 200 1B 2005 CVC (lätta) Stena Weco
Stena Primorsk 65 200 1B 2006 Timecharter t o m januari 2018 (tunga) Stena Bulk 
Stena Penguin 65 200 1A 2010 Spot (tunga) Stena Bulk 
Stena Perros 65 200 1B 2008 Spot (tunga) Stena Bulk 
Stena President 65 200 1B 2007 Spot (tunga) Stena Bulk 

*Lätta = lätta petroleumprodukter. Tunga = tunga petroleumprodukter.

1) Consecutive Voyage Charter