Externa kontroller och inspektioner

Under året genomfördes 34 vettinginspektioner ombord på Concordia Maritimes fartyg. I inget fall gjordes någon observation av allvarligare art. Under året genomfördes även 24 s.k. hamnstadskontroller. Inte heller vid någon av dessa gjordes någon observation av allvarligare art.