Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2017-11-09

Delårsrapport 1 januari–30 september 2017

Totala intäkter, Kvartal 3: MSEK 197,7 (215,3), 9 månader 2017: MSEK 633,8 (759,7) Resultat exklusive nedskrivning och skatt, Kvartal 3: MSEK –59,4 (–22,4), 9 ...

Läs artikelnPressmeddelande 2017-10-30

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS / AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 9 november 2017, kl 15.00 CET. Delårsrapport Q3 2017 (publiceras 9 november 2017) presenteras o...

Läs artikeln

Nyhet 2017-10-25

Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut vid Concordia Maritime ABs årsstämma den 25:e april 2017 skall valberedningen bestå av tre medlemmar. De tre medlemmarna ska representera ...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-10-04

Concordia Maritime stöder Mercy Ships Cargo Day

För andra året arrangeras Mercy Ships Cargo Day och Concordia Maritime är ett av de bolag som är med och stöder verksamheten ombord på Mercy Ships sjukhusfartyg...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-09-11

Concordia Maritime tecknar ytterligare tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Provence. Avtalet är på ett år med option om att förlänga ytterligare ett år och g...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-08-15

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2017

Totala intäkter, Kvartal 2: MSEK 211,1 (280,8), Halvår 2017: MSEK 436,0 (544,4 ) Resultat efter skatt, Kvartal 2: MSEK –43,9 (12,4), Halvår 2017: MSEK –85,1 (4...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-08-08

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 15 augusti 2017, kl 15.00 CEST. Delårsrapport Q2 2017 (publiceras den 15 augusti 2017) presente...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-06-29

Concordia Maritime tecknar tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Paris. Avtalet är på ett år med option om att förlänga ytterligare ett år och gäll...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-25

Pressinformation från årsstämma den 25 april 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Vid Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma den 25 april 2017 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 0,50 kronor per...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-25

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2017

Totala intäkter, Kvartal 1: MSEK 224,9 (263,6), Helåret 2016: MSEK 1 038,2 (1 086,6) Resultat före skatt, Kvartal 1: MSEK –41,2 (33,4), Helåret 2016: 56,9 (174...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-21

Concordia Maritime stärker positionen inom produkttanksegmentet genom inbefraktning av två ECO MR-fartyg (50%)

Concordia Maritime har tecknat avtal om inbefraktning av två MR-fartyg av IMO2/3-klass. Inbefraktningen sker tillsammans med Stena Weco och Concordia Maritimes ...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-18

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 25 april 2017, kl 16.00 CEST. Delårsrapport Q1 2017 (publiceras den 25 april 2017) presenteras ...

Läs artikeln

Nyhet 2017-04-06

Concordia Maritime önskar Glad Påsk

Vi på Concordia Maritime önskar alla våra kunder, samarbetspartners och medarbetare en riktigt Glad Påsk!

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-03-28

ConcordiaMaritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

Årsredovisningen 2016 för Concordia Maritime AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.concordiamaritime.com). Den engelska översättningen ...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-03-20

Kallelse till årsstämma 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819.I enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime AB (publ) härmed...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-03-20

Kallelse till årsstämma 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819.I enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime AB (publ) härmed...

Läs artikeln

Nyhet 2017-02-23

ABN AMRO ser återhämtning på produkttankmarknaden från 2018

I en färsk analys av Scorpio Tankers spår den holländska banken ABN AMRO en återhämtning på produkttankermarknaden från 2018 och framåt. Slutsatsen är i linje m...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-02-14

Concordia Maritime tecknar tredje sale & leaseback-avtal - nu avseende IMOIIMAX-tankern Stena Important

Concordia Maritime avyttrar IMOIIMAX-fartyget Stena Important till en stor japansk finansinstitution. Affären är en s.k. sale and lease back, vilken därmed blir...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-01-31

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2016

Totala intäkter kvartal 4: MSEK 278,5 (274,2), Helåret 2016: MSEK 1038,2 (1086,7) EBITDA kvartal 4: MSEK 108,4 (117,3), Helåret 2016: MSEK 319,9 (423,8) Vinst ...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-01-26

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 31 januari 2017, kl 14.30 CET. Bokslutskommunikén (publiceras den 31 januari 2017 ca kl 13.30 CE...

Läs artikeln

Prenumerera

Vill du prenumerera på våra pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar? Fyll i din e-postadress nedan: