News 2020-05-25

Market Update: Tankmarknaden åker berg-och-dalbana

Q1 2020

Delårsrapport Q1

Årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) 2020

2020-06-03

Marknadens utveckling

$18 315
2020-05-29
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

NY MARKET UPDATE - Maj 2020

Tankmarknaden åker berg-och-dalbana

En flexibel flotta

Läs mer om våra fartyg

Video

Se filmen om Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Q2 2020 13 augusti 
Q3 2020 3 november 

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Aktiedagen Göteborg 18 maj

Se Concordia Maritimes presentation

Klicka på playknappen.