Suezmax

Som ett komplement till produkttanksegmentet är Concordia Maritime även verksamt inom transporter av råolja.

Närvaron i suezmaxsegmentet utgörs sedan 2012 av tankfartyget Stena Supreme, en tredje generationens bränsleeffektiv suezmax-tanker. Tack vare fartygets tekniska utrustning och design kan bränsleförbrukningen reduceras med upp till 10–15 procent jämfört med standardtonnage.

Stena Supreme sysselsätts på spotmarknaden via Stena Sonangol Suezmax Pool, en pool som kontrolleras av Stena Bulk och det angolanska statliga oljebolaget Sonangol. Poolen utgörs av en flotta med cirka 25 effektiva suezmaxfartyg.