Vår flotta

Concordia Maritimes produkttankflotta består av tio produkttankfartyg av P-MAX-typ, två nybyggda kemikalie- och produkttankfartyg av IMOIIMAX-typ samt andel i en inhyrd MR (ECO)-fartyg. Inom råoljesegmentet utgörs flottan av den långtidsinkontrakterade Suezmaxtankern Stena Supreme (158 000 dwt).

Vår flotta
FartygsnamnDWTIsklassÅrSysselsättning*Partner
P-MAX     
Stena Premium 65 200 1B 2011 Spot Stena Bulk 
Stena Polaris 65 200 1A 2010 CVC till april 2020 Stena Bulk 
Stena Performance 65 200 1B 2006 CVC till april 2020 Stena Bulk 
Stena Provence 65 200 1B 2006 Timecharter t o m september 2019 Stena Bulk 
Stena Progress 65 200 1B 2009 Spot Stena Bulk 
Stena Paris 65 200 1B 2005 Timecharter t o m augusti 2019 Stena Bulk 
Stena Primorsk 65 200 1B 2006 Spot Stena Bulk 
Stena Penguin 65 200 1A 2010 Spot Stena Bulk 
Stena Perros 65 200 1B 2007 Spot Stena Bulk 
Stena President 65 200 1B 2007 Spot Stena Bulk 
           
IMOIIMAX     
Stena Image1) 50 000   2015 Spot Stena Bulk 
Stena Important2) 50 000   2015 Spot Stena Bulk  
           
MR (ECO)     
Ej namngivet fartyg3) 50 000   2018 Spot Stena Bulk
           
Suezmax     
Stena Supreme4) 158 000   2012 Spot Stena Sonangol
Suezmax Pool

1) Inkontrakteras på bareboatbasis till 2024, med årliga köpoptioner från år 2020
2) Inkontrakteras på bareboatbasis till 2026 med köpobligation samma år och årliga köpoptioner från år 2021.
3) 50% charter januari 2018–januari 2020
4) Inkontrakteras på bareboatbasis till 2028, med årliga köpoptioner från år 2019