Vår flotta

Concordia Maritimes produkttankflotta består av tio produkttankfartyg av P-MAX-typ samt två nybyggda kemikalie- och produkttankfartyg av IMOIIMAX-typ. Inom råoljesegmentet utgörs flottan av den långtidsinkontrakterade Suezmaxtankern Stena Supreme (158 000 dwt).

Vår flotta    
FartygsnamnDWTIsklassÅrSysselsättning*
P-MAX    
Stena Premium 65 200 1B 2011 Time charter t o m dec. 2021
Stena Polaris 65 200 1A 2010 CVC till maj 2020
Stena Performance 65 200 1B 2006 CVC till maj 2020
Stena Provence 65 200 1B 2006 Spot
Stena Progress 65 200 1B 2009 Timecharter t o m november 2021
Stena Paris 65 200 1B 2005 Spot
Stena Primorsk 65 200 1B 2006 Spot
Stena Penguin 65 200 1A 2010 Spot
Stena Perros 65 200 1B 2007 Timecharter t o m november 2021
Stena President 65 200 1B 2007 Spot
         
IMOIIMAX    
Stena Image1) 50 000   2015 Spot
Stena Important2) 50 000   2015 Spot
         
Ej namngivet fartyg3) 50 000   2018 Spot
         
Suezmax    
Stena Supreme4) 158 000   2012 Spot

1) Inkontrakteras på bareboatbasis till 2024, med årliga köpoptioner från år 2020
2) Inkontrakteras på bareboatbasis till 2026 med köpobligation samma år och årliga köpoptioner från år 2021.
3) 50% charter januari 2018–januari 2020 
4) Inkontrakteras på bareboatbasis till 2028, med årliga köpoptioner från år 2019