Vår flotta

Concordia Maritimes produkttankflotta består av tio produkttankfartyg av P-MAX-typ. Inom råoljesegmentet utgörs flottan av den långtidsinkontrakterade suezmaxtankern Stena Supreme (158 000 dwt) samt fyra korttidsinkontrakterade suezmaxfartyg.

Vår flotta    
FartygsnamnDWTIsklassÅrSysselsättning
P-MAX    
Stena Premium 65 200 1B 2011 Time charter t.o.m. oktober 2021
Stena Polaris 65 200 1A 2010 CVC t.o.m. juni 2021
Stena Performance 65 200 1B 2006 CVC t.o.m. maj 2021
Stena Provence 65 200 1B 2006 Spot
Stena Progress 65 200 1B 2009 Time charter t.o.m. oktober 2021
Stena Paris 65 200 1B 2005 Time charter t.o.m. augusti 2021
Stena Primorsk 65 200 1B 2006 Spot
Stena Penguin 65 200 1A 2010 Spot
Stena Perros 65 200 1B 2007 Time charter t.o.m. oktober 2021
Stena President 65 200 1B 2007 Spot
         
Suezmax    
Stena Supreme1) 158 000   2012 Spot
1,7 ej namngivet fartyg2)       Spot
  1. Inkontrakteras på bareboatbasis till 2028, med årliga köpoptioner från år 2019
  2. 33% charter september 2020-juli 2021 respektive september 2020–september 2021
    50% charter oktober 2020–oktober 2021
    50% charter november 2020–november 2021