Vår flotta

Concordia Maritimes produkttankflotta består av tio produkttankfartyg av P-MAX-typ, två nybyggda kemikalie- och produkttankfartyg av IMOIIMAX-typ samt andelar i sex inhyrda MR (ECO)-fartyg. Inom råoljesegmentet utgörs flottan av den långtidsinkontrakterade Suezmaxtankern Stena Supreme (158 000 dwt).

Vår flotta
FartygsnamnDWTIsklassÅrSysselsättning*Partner
P-MAX     
Stena Premium 65 200 1B 2011 Spot Stena Bulk 
Stena Polaris 65 200 1A 2010 Spot Stena Bulk 
Stena Performance 65 200 1B 2006 Spot Stena Bulk 
Stena Provence 65 200 1B 2006 Timecharter t o m september 2019 Stena Bulk 
Stena Progress 65 200 1B 2009 Timecharter t o m maj 2019 Stena Bulk 
Stena Paris 65 200 1B 2005 Timecharter t o m juli 2019 Stena Bulk 
Stena Primorsk 65 200 1B 2006 Spot Stena Bulk 
Stena Penguin 65 200 1A 2010 Spot Stena Bulk 
Stena Perros 65 200 1B 2007 Spot Stena Bulk 
Stena President 65 200 1B 2007 Spot Stena Bulk 
           
IMOIIMAX     
Stena Image1) 50 000   2015 Spot Stena Bulk 
Stena Important2) 50 000   2015 Spot Stena Bulk  
           
MR (ECO)     
Ej namngivet fartyg3) 50 000   2015 Spot Stena Bulk 
Ej namngivet fartyg4)  50 000    2013 Spot  Stena Bulk 
Ej namngivet fartyg4) 50 000   2013 Spot Stena Bulk 
Ej namngivet fartyg5) 50 000   2018 Spot Stena Bulk
Ej namngivet fartyg6) 50 000   2018 Spot Stena Bulk
Ej namngivet fartyg6) 50 000   2018 Spot Stena Bulk
           
Suezmax     
Stena Supreme7) 158 000   2012 Spot Stena Sonangol
Suezmax Pool

1) Inkontrakteras på bareboatbasis till 2024, med årliga köpoptioner från år 2020
2) Inkontrakteras på bareboatbasis till 2026 med köpobligation samma år och årliga köpoptioner från år 2021.
3) 50% charter december 2017–november 2018 (med option ytterligare 12 månader)
4) 50% charter juni/juli 2017–juni/juli 2019
5) 50% charter januari 2018–januari 2020
6) 50% charter april/maj 2018–april/maj 2019
7) Inkontrakteras på bareboatbasis till 2028, med årliga köpoptioner från år 2019