Mål och måluppfyllnad

Safety first 

Mål 2016 Utfall 2016
LTI 0 0
LTIF 0 0
Antal vettinginspektioner med fler än fem observationer (ägda fartyg) 0 0
Genomsnittligt antal vettingobservationer (hela flottan) <4 2,5
Antal hamnstatskontroller som resulterat i kvarhållande i hamn 0 0
Antal piratrelaterade incidenter 0 0
Skada på egendom 0 9
Medical Treatment Case 0 3
Restricted Work Case 0 2
High Potential Near Miss 0 8
High Risk Observation 0 0

Miljömässigt ansvar

Mål 2016 Utfall 2016
Oljespill, liter 0 0
Minskad bränsleförbrukning, mt/dygn (ägda fartyg)1) 0,3 0,8
CO2-reducering, mt  2 800 5 215
SOx-reducering, mt 36 39
Nox-reducering, mt 80 145
Minskning av utsläpp av partiklar, mt 0,9 1,7