Mål och måluppfyllnad

Safety first 

Mål 2017 Utfall 2017
LTI 0 0
LTIF 0 0
Antal vettinginspektioner med fler än fem observationer (ägda fartyg) 0 0
Genomsnittligt antal vettingobservationer (hela flottan) <4 2,2
Antal hamnstatskontroller som resulterat i kvarhållande i hamn 0 0
Antal piratrelaterade incidenter 0 0
Skada på egendom 0 3
Medical Treatment Case 0 2
Restricted Work Case 0 0
High Potential Near Miss 0 4
High Risk Observation 0 1

Miljömässigt ansvar

Mål 2017 Utfall 2017
Oljespill, liter 0 0
Minskad bränsleförbrukning, mt/dygn (ägda fartyg)1) 0,3 0,97
CO2-reducering, mt  2 800 8 220
SOx-reducering, mt 36 68
Nox-reducering, mt 80 234
Minskning av utsläpp av partiklar, mt 0,9 3,0