System för att fatta beslut på realtidsdata (ORBIT)

Den omfattande digitaliseringen öppnar upp för helt nya möjligheter till datadriven analys av såväl enskilda fartyg som flottan som helhet. Concordia Maritime och vår befraktningspartnern Stena Bulk använder en digital plattform, Orbit, för att kontinuerligt övervaka och optimera den operationella verksamheten och fartygsdriften.

Till grund ligger såväl internt som externt genererad data. Genom effektivare ruttplanering möjliggörs såväl ökad servicegrad mot kunderna, som minskad bränsleförbrukning – vilket i sin tur bidrar till både minskade utsläpp och minskade kostnader för bunker.

Inbyggda KPIer och nyckeltal gör det enkelt att kontinuerligt anpassa driften utifrån både Concordia Maritimes egna och IMOs utsläppsmål. Systemet kan dessutom enkelt anpassas utifrån nya regleringar och kravställningar.