System för att fatta beslut på realtidsdata (ORBIT)

Den omfattande digitaliseringen öppnar upp för helt nya möjligheter till datadriven analys av såväl enskilda fartyg som flottan som helhet. Concordia Maritime och Stena Bulk har under lång tid arbetat med datadriven analys av såväl enskilda fartyg som flottan i sin helhet. Arbetet utgår från en digital plattform, OrbitMI, som möjliggör kontinuerlig övervakning och optimering av fartygsdriften. Concordia Maritime kommer under 2023 tillsammans med tekniska managern Northern Marine Management även ansluta fartygen till Fleet Performance Management-systemet Storm Geo S-Insight. Plattformen samlar in och analyserar dagligen data från fartygen för att kunna vidta åtgärder för att nå högre effektivitet och lägre utsläpp. Dessutom underlättar den utsläppsrapportering till berörda myndigheter.