En flexibel och bränsleeffektiv flotta

Concordia Maritimes främsta bidrag till en mer hållbar tanksjöfart utgörs av en lastflexibel flotta. Såväl P-MAX-fartygen som IMOIIMAX-fartygen är utvecklade för att kunna transportera olika typer av oljeprodukter, vilket skapar förutsättningar för god lasteffektivitet.

Tre av P-MAX-fartygen har efter leverans konverterats till IMO3-klass, vilket innebär ytterligare ökad lastflexibilitet då de nu även kan transportera vegetabiliska oljor och lättare kemikalier.

Samtliga fartyg i flottan kännetecknas även av bränsleeffektivitet. Till P-MAX-fartygens främsta styrkor hör skrovets utformning, som gör det möjligt att transportera cirka 30 procent mer last än ett standardfartyg på samma djup. Vid full last innebär detta en lägre bränsleförbrukning per lastenhet jämfört med jämnåriga MR-fartyg. Både Suezmax-fartyget och de två IMOIIMAX-fartygen var vid byggnation av s.k. ”ECO-design”, vilket innebär att ett stort antal innovativa tekniska lösningar medförde att bränsleförbrukningen i servicefart var avsevärt lägre än föregående generations fartyg.