Externa kontroller och inspektioner

Den största risken förknippad med tanksjöfart är risken för oljespill i samband med grundstötning, kollision eller annan olycka. I takt med att den globala tankflottan blivit allt modernare och säkrare har dock antalet oljeutsläpp minskat drastiskt och är idag mycket sällsynt.

Bakom utvecklingen ligger ett omfattande förbättringsarbete bland världens rederier i kombination med hårdare krav från lagstiftare, kunder och andra intresseorganisationer. Strikta rapporteringsrutiner möjliggör total kontroll över alla incidenter – i hamn och till sjöss.

There were 32 vetting inspections on board Concordia Maritime’s vessels during 2021. There were 62 observations recorded during these inspections, resulting in an average of 1.9 observations per inspection. There were no observations of a serious nature One inspection had more than 5 observations. There were also 23 port state controls during the year. None of these resulted in observations of a serious nature