Stipendieprogram på Bermuda

Sedan Concordia Maritimes stipendieprogram lanserades 2011 har det fungerat som en språngbräda för åskilliga sjöfartstudenter på Bermuda. Årligen delas upp till USD 10.000 ut till en eller flera sökande studenter. Utöver det ekonomiska bidraget ges även möjlighet till handledning och mentorskap under stipendietiden.

För den enskilda studenten innebär stipendiet en språngbräda in i yrkeslivet. Flera av stipendiaterna hade inte haft möjlighet att studera vidare om det inte vore för det ekomiska bidraget.

Ett exempel på framgångsrika stipendiater är Kristen Greene, som 2014 tog examen från Warsash Maritime Academy som vakthavande befäl. Han har sedan dess avancerat i rask takt och slutförde nyligen sitt tredje kontrakt som 3:e styrman ombord på fartyget Golar Marie. Nu återstår ytterligare två meriterande perioder till havs innan han kan läsa vidare till Överstyrman.

Men det är inte bara eleverna som drar nytta av programmet, även Concordia Maritime gynnas av den uppmärksamhet det medför. Synligheten har ökat och Concordia Maritime är idag en eftertraktad partner på Bermuda, känd för att ta sitt ansvar och bidra till att sjöfartens utveckling.

Läs mer om de senaste stipendiaterna här.