Låg personalomsättning

I slutet av 2017 sysselsattes 473 personer ombord på Concordia Maritimes fartyg, samtliga anställda genom bemanningspartnern Northern Marine Management. Den genomsnittliga personalomsättningen bland de ombordanställda uppgick under året till cirka 4 procent, vilket jämfört med branschstandard är förhållandevis lågt. Samtliga ombordanställda verkar under ITF-avtal (International Transport Workers’ Federation).