Låg personalomsättning

I slutet av 2020 sysselsattes 596 personer ombord på Concordia Maritimes fartyg, samtliga anställda genom bemanningspartnern NMM.

Den genomsnittliga personalomsättningen bland de ombordanställda uppgick under året till cirka två procent, vilket jämfört med branschstandard är förhållandevis lågt. Samtliga ombordanställda verkar under ITF-avtal (International Transport Workers’ Federation).