Mål och måluppfyllnad

Socialt ansvar

Mål 2019 Utfall 2019  Mål 2020 
LTI 0 1 0
LTIF 0 0,35 0
Medical Treatment Case 0 1 0
Restricted Work Case 0 1 0
Nox-reducering, mt 80 55 80
Minskning av utsläpp av partiklar, mt 0,9 0,8 0,9
High Risk Observation 0 0 0