Concordias Maritimes och HSR skoltävling ”Från land till hav” avgjord

Våren 2020 åkte en klass från Sparsörskolan i Borås på klassresa med Stena Line till the Reef i Fredrikshavn. Resan var ett pris till vinnande bidrag i en tävling ”Från land till hav” som arrangerades av Concordia Maritime i samarbete med Håll Sverige Rent (HSR).

- Merparten av allt skräp i våra hav kommer från land. En av det enklaste åtgärderna för att minska den marina nedskräpningen, framförallt i form av plast, är att hindra uppkomsten av skräp på land. För oss är det viktigt att engagera och vara med och bidra i olika sammanhang som ligger nära vår verksamhet, berättar Ola Helgesson, CFO på Concordia Maritime.

I samband med att klassen genomförde skräpplockningen på skolgården, fick de notera hur mycket skräp och typ av skräp som plockats för att sedan kunna använda det i lektionsupplägg runt statistik, matematik eller nedbrytningstider tillsammans med det utbildningsmaterial som HSR tillhandahöll.
Elevernas respons var väldigt positiv. Projektet förenade viktig utbildning om nedskräpning med nöjet och ett fint minne för hela klassen där de fick åka färja tillsammans, äta god mat och tävla på rutchkanan på The Reef.
Priset innebär även en vinst för hela skolan då HSR kommer till dem till våren och arrangerar ”skräplabbet”; ett roligt kunskapslabb om skräpets konsekvenser för naturen och havet, men också om hur skräpet kan förvandlas till något bra.

Concordia Maritime har under två års tid haft ett samarbete med HSR. Övergripande tema har varit ”Plast i havet”. Åtagandet har förutom skoltävlingen även inneburit havsnära skräpplockning för anställda och allmänhet vid tre tillfällen under våren/hösten 2018 och 2019 i Långedrag respektive Särö utanför Göteborg.

- Plasten i havet är en av vår tids största miljöproblem och världshaven håller i snabb takt på att fyllas av skräp. Det är viktigt för allas vår framtid att värna om haven och vi som rederi har här en viktig roll. Håll Sverige Rent och Concordia Maritime vill verka för att minska nedskräpningen, både på hav och land, berättar Ola Helgesson.