Utvecklings- och karriärmöjligheter

Utöver obligatorisk utbildning kopplat till säkerhetsområdet arbetar Concordia Maritime tillsammans med Northern Marine Management för att ge anställda möjligheter till kompetensutveckling inom andra områden samt erbjuda olika karriärval.

Det innebär i praktiken att det finns möjligheter för sjömän att arbeta i land i olika stabsbefattningar. För de sjömän som vill avancera i graderna finns tydligt utlagda karriärvägar, vilket både NMM och Concordia Maritime uppmuntrar till.