Aktieägare

Uppdaterad 2019-06-28.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 2,8 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,4 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Morgan-Åke Åkesson 1,8 1,0
Six Sis AG 1,6 0,9
KBC Bank NV 1,1 0,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,0 0,5
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 140 75,5%
1 001–10 000 798 19,2%
10 001–20 000 85 2,0%
20 001– 139 3,3%
Totalt 4 162 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 10,7 6,1
Svenska ägare 89,3 93,9
Varav
- Institutioner 62,9 78,9
- Privatpersoner 26,4 15,0
Ägarkoncentration
10 största ägarna 72,0 84,0
20 största ägarna 76,9 86,8
100 största ägarna 87,6 92,9