Aktieägare

Per 2022-08-31

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Avanza Pension Försäkring AB 4.8 2,7
Ponerus Invest AB 3,0 1,7
Bengt Stillström 2,9 1,7
Morgan-Åke Åkesson 2,7 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
SIX SIS AG 1,6 0,9
Ann Stillström 0,8 0,4
Nordenet Pensionsföräkring AB 0,7 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 627 64,8
501–1 000 501 12,4
1 001–5 000 569 14,0
5 001–10 000 140 3,5
10 001–15 000 50 1,2
15 001–20 000 31 0,8
20 001– 135 3,2
Totalt 4 053 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,4 4,8
Svenska ägare 91,6 95,2
Varav
- Institutioner 654,7 79,8
- Privatpersoner 26,9 15,3
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 73,1 84,7
20 största ägarna 77,6 87,2
50 största ägarna 84,0 90,9
100 största ägarna 88,6 93,5