Aktieägare

Uppdaterad 2017-12-29.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sphere 52,5 72,9
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 2,8 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Svenska Handelsbanken Markets 2,4 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Catella Bank 1,6 0,9
Morgan-Åke Åkesson 1,5 0,9
Ann Stillström 0,8 0,4
CBNY-DFA-INT SML CAP V 0,7 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 224 74,9%
1 001–10 000 866 20,2%
10 001–20 000 78 1,8%
20 001– 133 3,1%
Totalt 4 301 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 11,4 6,5
Svenska ägare 88,6 93,5
Varav
- Institutioner 63,8 79,4
- Privatpersoner 24,8 14,1
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 71,0 83,5
20 största ägarna 76,2 86,4
100 största ägarna 87,4 92,8