Aktieägare

Uppdaterad 2018-06-29.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sphere 52,5 72,9
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 2,8 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Horton Hannibal 2,4 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Catella Bank 1,6 0,9
Morgan-Åke Åkesson 1,5 0,9
Ann Stillström 0,8 0,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0,7 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 104 74,6%
1 001–10 000 843 20,3%
10 001–20 000 74 1,8%
20 001– 139 3,3%
Totalt 4 261 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 11,4 6,5
Svenska ägare 88,6 93,5
Varav
- Institutioner 63,7 79,3
- Privatpersoner 24,9 14,2
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 71,1 83,5
20 största ägarna 76,1 86,4
100 största ägarna 87,4 92,8