Aktieägare

Per 2022-03-31.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Avanza Pension Försäkring AB 3,8 2,1
Bengt Stillström 3,2 1,9
Morgan-Åke Åkesson 2,6 1,5
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Traction AB 2,2 1,3
Ponderus Invest AB 1,6 0,9
SIX SIS AG 1,6 0,9
Ann Stillström 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 602 64,6
501–1 000 500 12,4
1 001–5 000 579 14,4
5 001–10 000 134 3,3
10 001–15 000 47 1,2
15 001–20 000 30 0,7
20 001– 136 3,4
Totalt 4 028 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,0 4,5
Svenska ägare 92,0 95,5
Varav
- Institutioner 64,4 79,6
- Privatpersoner 27,6 15,8
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 73,0 84,6
20 största ägarna 77,2 87,0
50 största ägarna 84,0 90,9
100 största ägarna 88,8 93,6