Aktieägare

Per 2021-04-30.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 3,0 1,7
Morgan-Åke Åkesson 2,6 1,5
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
SIX SIS AG 1,6 0,9
KBC Bank NV 1,0 0,6
Ann Stillström 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 559 62,8
501–1 000 543 13,3
1 001–5 000 620 15,2
5 001–10 000 135 3,3
10 001–15 000 45 1,1
15 001–20 000 29 0,7
20 001– 142 3,5
Totalt 4 073 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 9,3 5,3
Svenska ägare 90,7 94,7
Varav
- Institutioner 62,3 78,5
- Privatpersoner 28,4 16,2
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 72,6 84,4
20 största ägarna 76,5 86,6
50 största ägarna 83,0 90,3
100 största ägarna 88,1 93,2