Aktieägare

Per 2020-10-30.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 3,0 1,7
Morgan-Åke Åkesson 2,5 1,4
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Six Sis AG 1,6 0,9
KBC BANK NV, W-8IMY 0,8 0,5
Ann Stillström 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 604 62,0
501--1,000 596 14,2
1,001-5,000 636 15,2
5,001-10,000 142 3,4
10,001-15,000 53 1,3
15,001-20,000 34 0,8
20,001- 134 3,2
Totalt 4 199 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,6 4,9
Svenska ägare 91,4 95,1
Varav
- Institutioner 63,3 79,1
- Privatpersoner 28,1 16,0
Ägarkoncentration
10 största ägarna 72,4 84,2
20 största ägarna 76,6 86,7
50 största ägarna 83,1 90,4
100 största ägarna 87,8 93,1