Aktieägare

Uppdaterad 2019-09-09.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 2,8 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,4 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Morgan-Åke Åkesson 2,0 1,2
Six Sis AG 1,6 0,9
KBC Bank NV 1,1 0,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0,9 0,5
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 105 75,5%
1 001–10 000 792 19,2%
10 001–20 000 80 2%
20 001– 137 3,3%
Totalt 4 162 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 10,2 5,8
Svenska ägare 89,8 94,2
Varav
- Institutioner 63,3 79,1
- Privatpersoner 26,5 15,1
Ägarkoncentration
10 största ägarna 72,2 84,2
20 största ägarna 77,2 87,0
100 största ägarna 87,9 93,1