Aktieägare

Uppdaterad 2019-11-11.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 3,0 1,7
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Morgan-Åke Åkesson 2,2 1,2
Six Sis AG 1,6 0,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0,8 0,5
Ann Stillström 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 087 75,6%
1 001–10 000 773 19,0%
10 001–20 000 92 2,3%
20 001– 133 3,3%
Totalt 4 085 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 9,8 5,6
Svenska ägare 90,2 94,4
Varav
- Institutioner 63,7 79,3
- Privatpersoner 26,5 15,1
Ägarkoncentration
10 största ägarna 72,0 84,1
20 största ägarna 77,0 86,9
100 största ägarna 87,8 93,0