Aktieägare

Uppdaterad 2020-09-07.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 2,9 1,7
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Morgan-Åke Åkesson 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Six Sis AG 1,6 0,9
Ann Stillström 0,8 0,4
KBC BANK NV, W-8IMY 0,7 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 654 62,3
501--1,000 592 13,9
1,001-5,000 645 15,1
5,001-10,000 143 3,4
10,001-15,000 56 1,3
15,001-20,000 34 0,8
20,001- 138 3,2
Totalt 4 262 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,6 4,9
Svenska ägare 91,4 95,1
Varav
- Institutioner 63,2 79,0
- Privatpersoner 28,2 16,1
Ägarkoncentration
10 största ägarna 72,2 84,1
20 största ägarna 76,4 86,5
50 största ägarna 82,9 90,2
100 största ägarna 87,5 92,9