Aktieägare

Uppdaterad 2019-06-10.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 2,8 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,4 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Morgan-Åke Åkesson 1,8 1,0
Six Sis AG 1,6 0,9
KBC Bank NV 1,1 0,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0,9 0,5
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 098 75,4%
1 001–10 000 796 19,4%
10 001–20 000 84 2,1%
20 001– 135 3,3%
Totalt 4 113 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 10,4 6,0
Svenska ägare 89,6 94,0
Varav
- Institutioner 63,5 79,2
- Privatpersoner 26,1 14,9
Ägarkoncentration
10 största ägarna 71,9 84,0
20 största ägarna 76,9 86,8
100 största ägarna 87,8 93,0