Aktieägare

Per 2021-06-30.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 3,4 1,9
Morgan-Åke Åkesson 2,6 1,5
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
SIX SIS AG 1,6 0,9
Ann Stillström 0,8 0,4
KBC Bank NV 0,7 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 534 62,6
501–1 000 538 13,3
1 001–5 000 624 15,4
5 001–10 000 135 3,3
10 001–15 000 45 1,1
15 001–20 000 26 0,6
20 001– 142 3,5
Totalt 4 044 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,4 4,8
Svenska ägare 91,4 95,1
Varav
- Institutioner 63,1 79,0
- Privatpersoner 28,3 16,1
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 72,7 84,5
20 största ägarna 76,8 86,8
50 största ägarna 83,1 90,4
100 största ägarna 88,0 93,2