Aktieägare

Per 2021-09-30.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 3,9 2,2
Avanza Pension Försäkring AB 3,4 1,9
Stig Andersson 2,5 1,4
Morgan-Åke Åkesson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
SIX SIS AG 1,6 0,9
Ann Stillström 0,8 0,4
Ponderus Invest AB 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 516 62,6
501–1 000 529 13,2
1 001–5 000 619 15,4
5 001–10 000 135 3,4
10 001–15 000 44 1,1
15 001–20 000 32 0,8
20 001– 142 3,5
Totalt 4 017 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,4 4,8
Svenska ägare 91,5 95,2
Varav
- Institutioner 63,3 79,1
- Privatpersoner 28,2 16,1
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 72,4 84,2
20 största ägarna 76,6 86,7
50 största ägarna 83,3 90,5
100 största ägarna 88,1 93,2