Aktieägare

Per 2023-01-31

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Ponderus Invest AB 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 4,0 2,3
Morgan-Åke Åkesson 2,7 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Bengt Stillström 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
SIX SIS AG 1,6 0,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,0 0,6
Ann Stillström 0,7 0,4

 

Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 607 65,4
501–1 000 487 12,2
1 001–5 000 551 13,8
5 001–10 000 133 3,3
10 001–15 000 48 1,2
15 001–20 000 27 0,7
20 001– 132 3,3
Totalt 3 985 100,0

 

Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 11,3 6,4
Svenska ägare 88,7 93,6
Varav
- Institutioner 65,1 80,1
- Privatpersoner 23,6 13,5

 

Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 73,8 85,1
20 största ägarna 78,1 87,5
50 största ägarna 84,3 91,1
100 största ägarna 89,2 93,8