1 januari–30 juni 2018

 • Totala intäkter
  Q2: MSEK 227,0 (211,1)
  H1: MSEK 426,6 (436,0)
 • EBITDA
  Q2: MSEK –9,3 (10,0)
  H1: MSEK –2,3 (39,3)
 • Resultat före skatt
  Q2: MSEK –57,0 (–43,9)
  H1: MSEK –95,7 (–85,1)
 • Resultat efter skatt per aktie
  Q2: SEK –1,19 (–0,92)
  H1: SEK –2,01 (–1,78)

Händelser under andra kvartalet

 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury
 • Inkontraktering av tre Suezmaxfartyg (50% andel)
 • Inkontraktering av två MR (ECO) fartyg (50% andel)

Händelser efter kvartalets utgång

 • Inkontraktering av ett Suezmaxfartyg (50% andel)
 • Utkontraktering av Stena Paris på 12 månader

Nyckeltal

  Kvartal 2
(apr–juni)
Halvår
(jan–juni)
Helår
  2018 2017 2018 2017 2017
Totala intäkter, MSEK 227,0 211,1 426,6 436 827,5
EBITDA, MSEK –9,3 10,0 –2,3 39,3 51,3
EBITDA, MUSD –1,2 1,1 –0,3 4,4 6,0
Rörelseresultat, MSEK –55,5 –45,4 –91,9 –69,9 –624,6
Rörelseresultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK –57,0 –43,9 –95,7 –85,1 –186,5
Resultat före skatt, MSEK –57,0 –43,9 –95,7 –85,1 –660,2
Resultat efter skatt, MSEK –57,0 –43,9 –95,7 –85,1 –660,2
Soliditet, % 41 49 41 49 41
Räntabilitet på eget kapital, % –7 –3 –54 –3 –41,7
Disponibel likviditet inklusive
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
185,0 281,0 185,0 281,0 335,5
Resultat efter skatt per aktie, SEK –1,19 –0,92 –2,01 –1,78 –13,83
Eget kapital per aktie, SEK 25,94 38,29 25,94 38,29 25,60
Lost Time Injury 0 0 0 0 0