Concordia Maritime AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2014 på webben

Den svenska årsredovisningen 2014 för Concordia Maritime AB (publ.) finns nu publicerad på bolagets hemsida: www.concordiamaritime.com.

Den engelska översättningen beräknas vara klar för publicering i slutet av april 2015.

Concordia Maritimes årsstämma hålls den 28 april 2015.


För IR-kontakt:
Ola Helgesson
CFO, Concordia Maritime
Tel: 031-85 50 09
Mobil: 0704-85 50 09
E-post: ola.helgesson@concordiamaritime.com


Concordia Maritime
är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

PDF