Concordia Maritime deltar på Capital Links “Shipping, Marine Services & Offshore Forum”

Datum: onsdagen den 7 oktober 2015 Plats: One Moorgate Place i London

Concordia Maritimes VD Kim Ullman kommer att delta i tanksektorpanelen och där diskutera trender och utvecklingen för marknaden för råolja och oljeprodukter, bl a utbud och efterfrågan, fraktpriser, handelsvägar, tillgång till kapital och utsikterna överlag för sektorn.

Evenemanget äger rum på One Moorgate Place i London i samarbete med Londonbörsen och i partnerskap med Clarksons Platou Securities. Syftet med forumet är att ge investerare en översikt över utvecklingen inom sjöfart och shipping.

För att se dagordningen för evenemanget och registrera dig, klicka här.

PDF