Kallelse till årsstämma 2015 i Concordia Maritime AB (publ.)

I enlighet med NASDAQ Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.
Årsstämman hålls den 28 april 2015 klockan 14:00 på Lorensbergsteatern i Göteborg.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig 25 mars 2015 på www.concordiamaritime.com och bifogas detta pressmeddelande.

Kallelse till årsstämma publiceras i sin helhet i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2015.

Meddelande om att kallelse finns tillgänglig på bolagets webbplats publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Göteborg-Posten den 27 mars 2015.