Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2016

I enlighet med beslut vid Concordia Maritime ABs årsstämma den 28:e april 2015 skall valberedningen bestå av tre medlemmar. De tre medlemmarna ska representera de två största aktieägarna per 1 september 2015 och dessutom ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

I enlighet med detta har följande medlemmar utsetts att ingå i valberedningen:

 

Carl-Johan Hagman,  Styrelsens ordförande

Arne Lööw, 4:e AP fondens representant
Martin Svalstedt, Stena Sessans representant

 

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2016 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorarvode och valberedningens sammansättning.

 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via post till:

 

Valberedningen Concordia Maritime AB
Carl-Johan Hagman
4
05 19 Göteborg

 

Concordia Maritime AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentligförande den 26 oktober 2015.

PDF