Market update 22 december

Ökad aktivitet på tankmarknaden

Visserligen något senare än vi trott och hoppats, men från mitten av december har aktiviteten på tankmarknaden ökat och raterna successivt stigit i de flesta segmenten.

 Utvecklingen är till stora delar en följd av befraktarna på oljebolagen vill säkerställa tillgången på fraktkapacitet för perioden direkt efter julhelgerna. Så mycket mer än så är det inte som behövs för att sätta fart på marknaden, trots Opecs fortsatta neddragningar.

Inom råoljesegmentet har VLCC-raterna gått från låga $12,000/dag till runt $20,000/dag. Igår annonserades en mycket intressant sammanslagning mellan Euronav och Gener8, vilka tillsammans blir världens största oberoende råoljetankbolag inom VLCC- och Suezmax-segmenten. Sammanslagningen är i grund och botten sund och positiv för den allmänna konsolideringen av tankmarknaden.

Produkttankmarkanden fortsätter sin starkare trend sedan i början av december. I Atlanten har kombinationstrafiken stigit till $15–18,000/dag, vilket är riktigt bra. Vi har tidigare talat om en förväntat säsongsmässig förbättring - och nu kom den! I både Mellan- och Fjärran Östern ligger raterna kvar runt $12–15,000/dag, vilket är en klar förbättring jämfört med för bara någon månad sedan. I vissa delar av världen har även isen börjat spela in (t ex St Lawrence-floden och i delar av Baltikum). Här kan nu fartyg med isklass (t ex våra P-MAX-fartyg) dra nytta av rater på nivåer klart över övriga marknaden.

Vi följer med stort intresse hur oljelagren i världen fortsätter att gå ned. Bara i USA denna vecka så hade vi stora neddragningar för femte veckan i rad och totala lagren i USA är på väg att se den största minskningen i ett fjärde kvartal sedan år 2000. Till drivkrafterna hör Opecs återhållsamhet, större än väntad amerikansk export av råolja och, helt enkelt, stor efterfrågan på olja i hela världen. Detta är bra fundament inför tankåret 2018.  

Och med detta sagt kan vi konstatera att det vanligtvis så intressanta första kvartalet redan har startat!

Följ gärna våra kommentarer om marknadens utveckling på concordiamaritime.se eller via twitter!

God Jul och Gott Nytt Tank-år