Market update: oktober 2017

Som helhet var tankmarknaden fortsatt svag under oktober. Fortsatta lagerminskningar är den främsta orsaken, vilket då naturligtvis resulterat i mindre skeppningsbehov. Marknaden gav i genomsnitt cirka $9,000/dag i intjäning för MR-segmentet på världsindexbasis, vilket var något lägre än under september, då stormen Harvey bidrog till en kraftig men kortsiktig uppgång i början av månaden.

Inom Suezmax-segmentet var trenden under månaden uppåtgående, huvudsakligen till följd av ökat transportbehov i Medelhavet och delvis till förseningar i Bosporen. Toppnoteringen nåddes i slutet av månaden, med rater över $20 000 per dag. För månaden som helhet låg den genomsnittliga intjäningen på $18 500 per dag, vilket var den högsta månadsnoteringen sedan mars 2017.