Delårsrapport 1 januari–30 september 2023

Försäljning och leverans av två fartyg – i en orolig omvärld

Totala intäkter
Q3: MSEK 20,7 (118,2)
9 månader: MSEK 231,1 (423,1)

EBITDA
Q3: MSEK –6,4 (38,0)
9 månader: MSEK 103,4 (170,4)

Resultat före skatt
Q3: MSEK –21,8 (–22,8)
9 månader: MSEK 24,4 (–16,7)

Resultat efter skatt per aktie
Q3: SEK –0,43 (–0,48)
9 månader: SEK 0,41 (–0,37)

Händelser under tredje kvartalet

 • Försäljning och leverans av Stena Premium och Stena Progress.
 • Samtliga lån från närstående återbetalade.

Nyckeltal jan-sep 2023

 • Totala intäkter, MSEK: 231,1 (423,1)
  varav resultat från fartygsförsäljningar, MSEK: 112,4 (41,9)
 • EBITDA, MSEK: 103,4 (170,4)
 • EBITDA, MUSD: 9,8 (17,2)
 • Rörelseresultat, MSEK: 56,6 (42,8)
 • Resultat före skatt, MSEK: 24,4 (–16,7)
 • Resultat efter skatt, MSEK: 19,5 (–17,6)
 • Soliditet, %: 91 (20)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: 37 (neg)
 • Disponibel likviditet inkl. outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 243,4 (86,1)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: 0,41 (–0,37)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 9,43 (7,12)
 • Lost Time Injury: 0 (0)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2023 10:00 CET.

PDF