Ny Market update: januari 2023

Concordia Maritime har publicerat en ny market update.

Rapporten finns tillgänglig på här. Utöver kommentar från VD Erik Lewenhaput innehåller den även data och statistik rörande såväl rater, fartygsvärden och den globala produkttankflottans utveckling, som efterfrågan på olja och lagernivåernas utveckling.

Market update jan, 2023 PDF