Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut vid Concordia Maritime ABs årsstämma den 25:e april 2017 skall valberedningen bestå av tre medlemmar. De tre medlemmarna ska representera de två största aktieägarna per 31 augusti 2017 och dessutom ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

I enlighet med detta har följande medlemmar utsetts att ingå i valberedningen:

  • Carl-Johan Hagman, Styrelsens ordförande
  • Bengt Stillström, representerar sig själv (näst största aktieägare)
  • Henrik Hallin, representerar Stena Sessan (största aktieägare)

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman den 24 april 2018 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorarvode och valberedningens sammansättning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast den 27 februari 2018 via post till:

Valberedningen Concordia Maritime AB
Carl-Johan Hagman
405 19 Göteborg

Svensk kod för bolagsstyrning anger att bolaget, senast sex månader före årsstämman, på bolagets webbplats skall lämna uppgift om ledamöterna i valberedningens namn och vem de representerar. Till följd av ett internt administrativt missförstånd publicerades denna information en dag för sent. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2017.