Om Concordia Maritime

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vi fokuserar på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och  vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

Kim Ullman, VD Concordia Maritime

Concordia Maritimes flotta består av tio produkttankfartyg av P-MAX-typ, två nybyggda kemikalie- och produkttankfartyg av IMOIIMAX-typ och ett suezmaxfartygLäs mer.

Vår landorganisation består av endast sex personer. En stor del av det dagliga operativa arbetet i form av befraktning och bemanning köps istället in från samarbetspartners främst inom Stena Sfären. Det nära samarbetet innebär att verksamheten kan bedrivas kostnadseffektivt samtidigt som vi får tillgång till världsledande kompetens inom samtliga sjöfartens områden: från skeppsbyggnation och bemanning till teknisk drift, befraktning och kommersiell operation. Läs mer.

Oljemarknaden, transportbehov och Concordia Maritime

Följ med Concordia Maritimes VD Kim Ullman ut på en resa där han berättar om olje- och tankmarknaden, förändrade transportbehov och om vad som gör Concordia Maritime unikt.