Fakta

Så fungerar befraktning

Målet med all befraktning av fartyg är att maximera antalet intjäningsdagar. Att hitta sysselsättning för fartygen är därför ett ständigt pågående arbete för att efter lossning av en last så fort som möjligt få en ny last i tankarna.

Redan innan fartyget kommit fram till lossningshamn påbörjas arbetet med att hitta nästa last. Fartyget marknadsförs till mäklare i hela världen men även direkt till potentiella kunder. Genom vår samarbetspartner Stena Bulk har vi världsomspännande täckning med lokal närvaro på flera håll i världen.

Utöver att hitta nya kunder och laster är det viktigt att dels få logistiken runt om att fungera, dels att optimera flödena. Man måste hela tiden tänka flera led framåt: vad händer när vi kommer fram till punkt B? Finns det någon last där eller är det bättre att gå vidare till punkt C med tomma tankar för att där hitta en last? Och vad händer i omvärlden – vad gör konkurrenterna och hur kommer oväder, stormar, krig och oroligheter påverka flödena?