Vision och affärsidé

Vår vision

Att alltid vara förstahandsvalet och affärspartnern inom tanksjöfart.

Vår affärsidé

Att tillgodose våra kunders behov av säkra, hållbara och tillförlitliga tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande.

Att vid rätt tidpunkt göra investeringar i fartyg och tjäna pengar på förändringar i fartygsvärdena.