PressRelease 2021-08-31

Concordia Maritime utnyttjar köpoptioner och avyttrar IMOIIMAX-fartyg

Q2 2021

Delårsrapport Q2

Extra bolagsstämma 2021

Här finns handlingar och mer information.

2021-09-17

Marknadens utveckling

$5 658
2021-09-10
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

MARKET UPDATE – Maj 2021

Korta störningar ger snabbt effekt på tankmarknaden

Kalender

Delårsrapport Q3 2021 3 nov 2021

Concordias hållbarhetsarbete

En hållbar tanksjöfart

Samhällsengagemang

Global Mercy har levererats

Mål och strategi