PressRelease 2018-03-22

Kallelse till årsstämma

Rapport

Årsredovisning 2017

Årsstämma 2018

24 april, kl. 13:00 på Elite Park Avenue, Göteborg

2018-03-23

Marknadens utveckling

$10 049
2018-mar-16

Market update: 5 Mars

"Små förbättringar inom produkttank - fortsatt tungt för råoljetankers"

Vår fartygsflotta

Captal Link’s podcast

Hur kommer hårdare miljökrav påverka shippingindustrin?

Kalender

Q1 2018, Bolagsstämma 24 april 2018
Q2 2018 14 augusti 2018 
Q3 2018 8 november 2018 

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

mercy Ships Cargo Day 2017

Concordia Maritime
stöder Mercy Ships
Cargo Day