News 2020-03-20

Market update mars - Turbulent oljemarknad ger effekter på tankmarknaden

Års- och hållbarhetsrapport 2019

Läs mer om verksamheten, strategin och hållbarhetsarbetet.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONCORDIA MARITIME AB (PUBL)

2020-04-07

Marknadens utveckling

$25 082
2020-04-03
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

NY MARKET UPDATE - Mars 2020

Turbulent oljemarknad ger effekter på tankmarknaden

En flexibel flotta

Läs mer om våra fartyg

Video

Se filmen om Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Q1 2020 och bolagsstämma 29 april 
Q2 2020 13 augusti 
Q3 2020 3 november 

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Vi önskar alla våra kunder, samarbets­partners och medarbetare en riktigt Glad Påsk!