News 2020-02-10

Market Update Februari - Coronavirus, varmt väder och hävda sanktioner…

Q4 2019

Bokslutskommuniké 2019

ABGSC INVESTOR DAYS

Se Concordia Maritimes presentation

Klicka på playknappen.

2020-02-28

Marknadens utveckling

$14 781
2020-02-21
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

NY MARKET UPDATE -Februari 2020

Coronavirus, varmt väder och hävda sanktioner…

En flexibel flotta

Läs mer om våra fartyg

Video

Se filmen om Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Årsredovisning 2019
20 mars 2020
Q1 2020 och bolagsstämma 29 april 2020
Q2 2020 13 augusti 2020

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Års- och Hållbarhetsrapport 2018

Läs mer om verksamheten, strategin och hållbarhetsarbetet.