PressRelease 2021-04-28

Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 28 april 2021

Q1 2021

Delårsrapport Q1

Årsstämma 2021

Se anförande från VD och CFO och ta del av handlingar

2021-06-11

Marknadens utveckling

$6 107
2021-06-04
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

NY MARKET UPDATE – Maj 2021

Korta störningar ger snabbt effekt på tankmarknaden

Årsredovisning 2020

Läs mer om vår verksamhet, strategi och vårt hållbarhetsarbete

Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Halvårsrapport 2021 12 aug 2021
Delårsrapport Q3 2021 3 nov 2021

En hållbar tanksjöfart

Mål och strategi

Samhällsengagemang

Framgångsrik provtur för Global Mercy