12-månaders rapport 1 januari – 31 december 2014

  • Stark marknadsutveckling under kvartalet
  • Avtalet med ExxonMobil förlängt
  • Inbefraktning av ett Suezmax-fartyg till 50 procent
  • Samseglingspool bildad tillsammans med Stena Bulk
  • Vinst för helåret 2014 på MSEK 16,5 (–39,0) före skatt
  • Styrelsen föreslår till kommande årsstämma att utdelning ej skall utgå

Efter rapportperiodens utgång

  • Inbefraktning av ytterligare ett Suezmax­fartyg till 50 procent

Totala intäkter, MSEK 531,2 (467,8)
EBITDA, MSEK 201,0 (144,7)
Rörelseresultat MSEK 56,3 (0,4)
Resultat efter skatt, MSEK 8,6 (-28,8)
Resultat per aktie, SEK 0,18 (-0,60)
EBITDA, MUSD 29,3 (22,2)
Disponibel likviditet 1) MSEK 233,5 (242,1)

1) Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga.