Bolagsstämma

Årsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Årsstämman i Concordia Maritime AB (publ) hölls torsdagen den 4 maj 2023 kl. 13.00 på Elite Park Avenue Hotel, Göteborg.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ytterligare information

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av kallelsen och poströstningsformuläret som finns tillgängliga nedan.

Föregående år